fejs

 

HLAVNÍ STRANA

Jsme pražské hasičské odbory, vítejte na našem webu. Tyto stránky slouží ke sdílení informací Odborového sdružení hasičů Praha.

OSHP je samostatnou odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti příslušníky a pracovníky, kteří jsou nebo dříve byli v pracovním nebo služebním poměru k zaměstnavateli, působícímu v rámci HZS hl. m. Prahy. Pracuje na základě nezávislosti vůči státu, zaměstnavatelích, politických stranách a hnutích, občanských iniciativách a zájmových sdruženích. Kde to vyžaduje zájem členů, s těmito subjekty spolupracuje. OSHP prosazuje spravedlivé společenské ohodnocení práce svých členů. Vyjednává průběžné zlepšování platových i pracovních podmínek, BOZP, stravování, zdravotní péče, ozdravných pobytů, rekreace, zájmových činností a sportu.

 

Pokud byste měli zájem podílet se na změnách týkajících se naší profese nebo i jen sympatizujete s těmi, kteří pro vás budou vyjednávat lepší pracovní a platové podmínky, můžete se přidat.